Hakkımızda

Yarım asırı bulan demir üretim tecrübesini 1997 yılından bu yana ağırlıklı olarak teşhir standları ve rafları imalatında değerlendiren firmamız halen CMT dizayn adıyla pek çok büyük firmanın stand tasarım, üretim ve pazarlamasını gerçekleştiriyor.

Birleşik Politika

  • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi şartları ile Yasalları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, ihtiyaç duyulan kaynakların sürekliliğini sağlamak,  yönetim sistemlerimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak
  • Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kalite, çevre ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik şartlarına ve müşteri ile mutabık kalınan şartlara uygun olarak üretmek
  • Çalışanlarımızı kalite ve çevre konusunda bilinçlendirmek
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almak, oluşan atıkların ise yasaların öngördüğü şekilde bertarafını veya geri kazanımını sağlamak,
  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek,
  • Acil durum risklerini azaltmaya çalışmayı

Taahhüt eder.